تکلیف مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی مشخص شد!

هم زمان با رشد تکنولوژی و افزایش ارتباط کاربران در فضای نامحدود و ارزان اینترنت، کسب و کارهای اینترنتی نیز جای خود را بیشتر از قبل در میان مشاغل باز کردند؛ کاربرانی که تا پیش از این، برای خرید کوچک‌ترین محصول به فضای مجازی اعتماد نمی‌کردند، اینک به دنبال توسعه کسب و کار خود در …